MEZBAHANENİN KİRALANMASI YA DA SATIŞI İÇİN KOMİSYON KURULDU

CANLI YAYIN 10.04.2023 - 12:47, Güncelleme: 10.04.2023 - 12:47
 

MEZBAHANENİN KİRALANMASI YA DA SATIŞI İÇİN KOMİSYON KURULDU

Yalvaç Belediye Meclisi’nin Nisan ayı olağan toplantısı kararları açıklandı. Yalvaç Belediye Başkanı H.Hilmi Tütüncü başkanlığında toplanan mecliste ilk maddede, 2023 yılı Mart ayında alınan meclis kararları ve tutanakları okunarak kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi. Toplantının ikinci gündem maddesinde Belediye Encümen seçimi gerçekleştirildi. 5393 sayılı Belediye Kanununun 33. Maddesine göre, yapılan gizli oylama sonucunda bir yıl görev almak üzere Turgut MUTAF ve Abdülkadir KURUCU Belediye Encümen Üyeliğine seçildi. Gündemin üçüncü maddesinde, Meclis İmar Komisyonu için seçim yapıldı. Seçim sonucunda, İmar Komisyonunda bir yıl görev yapmak üzere Serkan AYVALLI, Mehmet KOCA, Yavuz Saim ÖZTAŞ, Mustafa ŞAFAK ve Gençer KONDAL seçildi. Gündemin dördüncü maddesinde, Plan ve Bütçe Komisyonu’na üye seçimi yapıldı. Plan ve Bütçe Komisyonunda bir yıl görev yapmak üzere Fahrettin KEKLİKOĞLU, Fevzi YÜNCÜ, Murat ORUÇ, Fatime YÜKSEL KULAK ve Mustafa Mesut KOYUTÜRK seçildi. Gündemin beşinci maddesinde 2022 yılı Faaliyet Raporu görüşüldü. Faaliyet raporu görüşülmeden önce Başkan Tütüncü yönetmelik gereği yerini 1. Başkan Vekili Fevzi Yüncü’ ye bıraktı. Yalvaç Belediye Başkanlığı’nın 2022 yılı Faaliyet Raporu meclise okunarak müzakereye açılarak yapılan işaretle oylama sonucunda mevcudun oy birliği ile yeterli görüldü. Altıncı maddede, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 25. Maddesi gereğince “2022 yılı Denetim Raporu”. 2023 yılı Nisan ayı meclis toplantısında okunarak ve dağıtılarak meclisin bilgisine sunuldu. Toplantının yedinci maddesinde, ilçemiz 122/2 ve 3 parsellerde bulunan İlköğretim Tesis Alanı ve Kültürel Tesis Alanının “Eğitim Tesis Alanı” olarak imar planı tadilatının onanması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesine, İmar Komisyonuna yarım saat müddet verilerek, Komisyondan gelecek rapor ile tekrar görüşülmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi. Sekizinci maddede, ilçemiz belediye sınırlarının onanması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesine, İmar Komisyonuna yarım saat müddet verilerek, Komisyondan gelecek rapor ile tekrar görüşülmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi. Dokuzuncu maddede, kamu yararı gözetilerek ve karşılıklı olarak herhangi bir değer talebi gözetilmeksizin, rıza-i taksim yapılarak 1036/ 5’in tamamının Türkiye Diyanet Vakfı adına ve 1036/6’nın tamamının Yalvaç Belediyesi adına tapuda tescil yapılması için Belediye Başkanına yetki verilmesine ve ilgili Belediye Encümen kararının alınmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi. KİRAZLI MEZBAHANESİ’NİN KİRALANMASI YA DA SATIŞI İÇİN KOMİSYON KURULDU Gündemin onuncu maddesinde, mülkiyeti Yalvaç Belediyesi’ne ait olan Sofular Mahallesi Isparta yolu üzeri 27 Pafta , 1002 Ada , 1 Parsel’ de kayıtlı 7852,16 m2 yüz ölçüme sahip taşınmaz üzerinde bulunan Mezbaha’nın kiralanması veya satışının yapılmasıyla ilgili olarak konunun araştırılarak meclisin bilgilendirilmesi için Mehmet Koca, Mustafa Mesut Koyutürk ve Serkan Ayvallı’dan oluşan komisyon kurulmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi. Gündemin son maddesinde, 2023 yılı Mayıs ayı meclis toplantısı 2 Mayıs 2023 Salı günü saat 19:00’ da yapılmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi. İmar Değişikliği ve Belediye Sınırlarının Onanması için ikinci oturum yapıldı İmar komisyonu toplantısı için yarım saat ara verildikten sonra yapılan 2. oturumda, 04.04.2023 tarihli ve 2023/45 sayılı Meclis Kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna sevk edilen, “İlçemiz 122/2 ve 3 parsellerde bulunan İlköğretim Tesis Alanı ve Kültürel Tesis Alanının “Eğitim Tesis Alanı” olarak imar planı tadilatının onanmasına ilişkin imar planı tadilatı konulu imar komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekli ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince onanmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi. İlçemiz belediye sınırlarının onanması ile ilgili olarak 5393 Sayılı Belediye Kanunun ‘’Madde 5-Sınırları Tesbiti ve Madde 6- Belediye sınırları, belediye meclisinin kararı ve kaymakamın görüşü üzerine valinin onayı ile kesinleşir. Kesinleşen sınırlar, valilikçe yerinde uygulanmak suretiyle taraflara gösterilir ve durum bir tutanakla belirlenir. Kesinleşen sınır kararları ile dayanağı olan belgelerin birer örneği; belediyesine, mahallî tapu dairesine, il özel idaresine ve o yerin mülkî idare amirine gönderilir. Kesinleşen sınırlar zorunlu nedenler olmadıkça beş yıl süre ile değiştirilemez.’’ hükümleri gereğince ve 04.04.2023 tarihli İmar Komisyonu kararındaki geldiği şekliyle kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi. 

Yalvaç Belediye Meclisi’nin Nisan ayı olağan toplantısı kararları açıklandı. Yalvaç Belediye Başkanı H.Hilmi Tütüncü başkanlığında toplanan mecliste ilk maddede, 2023 yılı Mart ayında alınan meclis kararları ve tutanakları okunarak kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.

Toplantının ikinci gündem maddesinde Belediye Encümen seçimi gerçekleştirildi. 5393 sayılı Belediye Kanununun 33. Maddesine göre, yapılan gizli oylama sonucunda bir yıl görev almak üzere Turgut MUTAF ve Abdülkadir KURUCU Belediye Encümen Üyeliğine seçildi.

Gündemin üçüncü maddesinde, Meclis İmar Komisyonu için seçim yapıldı. Seçim sonucunda, İmar Komisyonunda bir yıl görev yapmak üzere Serkan AYVALLI, Mehmet KOCA, Yavuz Saim ÖZTAŞ, Mustafa ŞAFAK ve Gençer KONDAL seçildi.

Gündemin dördüncü maddesinde, Plan ve Bütçe Komisyonu’na üye seçimi yapıldı. Plan ve Bütçe Komisyonunda bir yıl görev yapmak üzere Fahrettin KEKLİKOĞLU, Fevzi YÜNCÜ, Murat ORUÇ, Fatime YÜKSEL KULAK ve Mustafa Mesut KOYUTÜRK seçildi.

Gündemin beşinci maddesinde 2022 yılı Faaliyet Raporu görüşüldü. Faaliyet raporu görüşülmeden önce Başkan Tütüncü yönetmelik gereği yerini 1. Başkan Vekili Fevzi Yüncü’ ye bıraktı. Yalvaç Belediye Başkanlığı’nın 2022 yılı Faaliyet Raporu meclise okunarak müzakereye açılarak yapılan işaretle oylama sonucunda mevcudun oy birliği ile yeterli görüldü.

Altıncı maddede, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 25. Maddesi gereğince “2022 yılı Denetim Raporu”. 2023 yılı Nisan ayı meclis toplantısında okunarak ve dağıtılarak meclisin bilgisine sunuldu.

Toplantının yedinci maddesinde, ilçemiz 122/2 ve 3 parsellerde bulunan İlköğretim Tesis Alanı ve Kültürel Tesis Alanının “Eğitim Tesis Alanı” olarak imar planı tadilatının onanması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesine, İmar Komisyonuna yarım saat müddet verilerek, Komisyondan gelecek rapor ile tekrar görüşülmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

Sekizinci maddede, ilçemiz belediye sınırlarının onanması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesine, İmar Komisyonuna yarım saat müddet verilerek, Komisyondan gelecek rapor ile tekrar görüşülmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

Dokuzuncu maddede, kamu yararı gözetilerek ve karşılıklı olarak herhangi bir değer talebi gözetilmeksizin, rıza-i taksim yapılarak 1036/ 5’in tamamının Türkiye Diyanet Vakfı adına ve 1036/6’nın tamamının Yalvaç Belediyesi adına tapuda tescil yapılması için Belediye Başkanına yetki verilmesine ve ilgili Belediye Encümen kararının alınmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.

KİRAZLI MEZBAHANESİ’NİN KİRALANMASI YA DA SATIŞI İÇİN KOMİSYON KURULDU

Gündemin onuncu maddesinde, mülkiyeti Yalvaç Belediyesi’ne ait olan Sofular Mahallesi Isparta yolu üzeri 27 Pafta , 1002 Ada , 1 Parsel’ de kayıtlı 7852,16 m2 yüz ölçüme sahip taşınmaz üzerinde bulunan Mezbaha’nın kiralanması veya satışının yapılmasıyla ilgili olarak konunun araştırılarak meclisin bilgilendirilmesi için Mehmet Koca, Mustafa Mesut Koyutürk ve Serkan Ayvallı’dan oluşan komisyon kurulmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Gündemin son maddesinde, 2023 yılı Mayıs ayı meclis toplantısı 2 Mayıs 2023 Salı günü saat 19:00’ da yapılmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.

İmar Değişikliği ve Belediye Sınırlarının Onanması için ikinci oturum yapıldı

İmar komisyonu toplantısı için yarım saat ara verildikten sonra yapılan 2. oturumda, 04.04.2023 tarihli ve 2023/45 sayılı Meclis Kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna sevk edilen, “İlçemiz 122/2 ve 3 parsellerde bulunan İlköğretim Tesis Alanı ve Kültürel Tesis Alanının “Eğitim Tesis Alanı” olarak imar planı tadilatının onanmasına ilişkin imar planı tadilatı konulu imar komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekli ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince onanmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.

İlçemiz belediye sınırlarının onanması ile ilgili olarak 5393 Sayılı Belediye Kanunun ‘’Madde 5-Sınırları Tesbiti ve Madde 6- Belediye sınırları, belediye meclisinin kararı ve kaymakamın görüşü üzerine valinin onayı ile kesinleşir. Kesinleşen sınırlar, valilikçe yerinde uygulanmak suretiyle taraflara gösterilir ve durum bir tutanakla belirlenir. Kesinleşen sınır kararları ile dayanağı olan belgelerin birer örneği; belediyesine, mahallî tapu dairesine, il özel idaresine ve o yerin mülkî idare amirine gönderilir. Kesinleşen sınırlar zorunlu nedenler olmadıkça beş yıl süre ile değiştirilemez.’’ hükümleri gereğince ve 04.04.2023 tarihli İmar Komisyonu kararındaki geldiği şekliyle kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi. 

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Reklam kod içeriği yüklenmemiş.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve ispartamanset.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.