AVUKATIN NEFESİ KESİLİRSE, VATANDAŞIMIZIN SESİ, NEFESİ KESİLECEKTİR

ISPARTA 06.04.2023 - 12:21, Güncelleme: 06.04.2023 - 12:21
 

AVUKATIN NEFESİ KESİLİRSE, VATANDAŞIMIZIN SESİ, NEFESİ KESİLECEKTİR

Isparta Baro Başkanlığı tarafından, 5 Nisan Avukatlar günü münasebetiyle bugün saat 11.00'da Yeni Adliye bahçesinde bulunan Atatürk Anıtına çelenk sunma töreni ve basın açıklaması yapıldı. Yapılan törende Avukat Ali Burak Yıldız, ''Baro Başkanı Ünsal Çankaya adına açıklamalarda bulundu. Yıldız açıklamalarında; 'Sözlerime Deprem felaketinde hayatını kaybeden meslektaşlarımıza ve meslektaşlarımızın yakınlarına; yargı mensuplarımıza ve yakınlarına Allah’tan rahmet dileyerek; tüm yaralılarımıza acil şifalar dileyerek başlamak istiyorum. Baro Başkanımız Av. Ünsal ÇANKAYA; Avukatlar Haftası vesilesiyle şu anda TBB Başkanımız ve çok sayıda Baro Başkanı ile birlikte Deprem Bölgesinde meslektaşlarımız ve vatandaşlarımızla birlikte olduğu için bu programa katılamamıştır. Hepinize ayrı ayrı sevgi ve selamlarını iletiyorum. Millet olarak 6 Şubat saat 04.17’dan itibaren hepimizin kalbi Maraş’ta, Hatay’da, Adıyaman, Osmaniye, Malatya, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Adana ve Şanlıurfa’da atmaya başladı ve o andan itibaren hepimiz yaraları sarmak için çaba gösterdik, göstermeye de devam ediyoruz. Üzerimize düşen öncelikli sorumluluğun can ve mal kaybında kastı ve ihmali olan kişi ve kurumların Yargı önünde hesap vermesi; hak ettikleri en ağır cezaya çarptırılmaları olduğu; bu hususta vicdani sorumluluğun Yargı camiası ve tüm mensuplarının üzerinde olduğu kanaatindeyiz. Aynı zamanda birinci derece deprem bölgesinde olan ilimizde de depreme hazırlık ve alınması gereken tedbirler konusunda da üzerimize düşen sorumluluğun bilincindeyiz. Bu hususta ilgili meslek odaları, kamu kurumları ve üniversitelerimiz ile işbirliği halinde, ortak akıl ile çalışmak; mevzuatın getirdiği denetim yükümlülükleri başta olmak üzere tüm sorumlulukların yerine getirilmesini sağlamak suretiyle şehrimizi olası bir depreme ivedilikle hazırlamak, ‘can ve mal güvenliği’ kavramının siyaset üstü bir statüye kavuşturularak bir devlet politikası haline getirilmesini sağlamak için çaba gösteriyoruz. Zira Avukatlar, İnsan haklarının, demokrasinin ve hukuk devletinin güvencesi olarak üzerine düşen görevi her zaman yerine getirdiği gibi bundan sonra da toplumu ilgilendiren her bir meselede var olacaktır. Bugün Avukatlar Günü ve bizler bu kutlu mesleği icra ettiğimiz için onurlu ve gururluyuz, 175.000 Avukat olarak çok büyük bir aileyiz. Mesleğimizin her platformda sürekli olarak dile getirilen, Adalet Bakanlığı’na, Meclis Adalet Komisyonuna bildirilen sorunları mevcut olduğu gibi, tüm bu sorunlara dair çözüm yollarını da belirttiğimiz taleplerimiz bulunmaktadır. Son olarak 7. Yargı Paketinin görüşüldüğü Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonunda Baro Başkanımız Av. Ünsal ÇANKAYA’nın da katkı sunduğu ve katıldığı; Birlik Başkanımız Av. Erinç SAĞKAN tarafından dile getirilen taleplerimize ve çekincelerimize rağmen; komisyonda aynen kabul edilmiş; Meclisimiz tarafından yasalaştırılmış ve Avukatlar Gününde 7445 sayılı Kanun olarak Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Maalesef bu anlamlı günde yürürlüğe giren 7. Yargı paketinde, Avukatlık mesleği ve ekonomik sorunlarımız için bir iyileştirme bulunmamaktadır. Tıpkı birtakım hukuki uyuşmazlıklara Arabuluculuğa başvuru zorunluluğu getirildiği gibi; Vatandaşlarımızın her türlü hukuki işlemi için de Avukatla temsil zorunluluğu getirilmesini talep ediyoruz ki; vatandaşımız mağduriyete uğramasın, Yargıda yıllar boyunca sürecek davalar olmasın, Yargının da iş yükü azalsın. Bizler sosyal yardım ilkesinin gereği olan ve kamu hizmeti olarak icra ettiğimiz CMK hizmeti tarifesinin, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ile eşitlenmesini; CMK ve Adli Yardım hizmetleri için vergi muafiyeti sağlanarak ve bu hizmetlerin ödemelerinin ivedilikle yapılmasını talep ediyoruz. Avukatlık Kanunu’nun revize edilerek; kurum ve kuruluşlardan vekâletname olmaksızın kişisel veri niteliği de taşısa bilgi ve belge temin edilebilmesi, meslektaşlarımıza delil toplama yetkisi tanınması gerektiğini savunuyoruz. Ayrıca trafik kazaları, iş kazaları, işçilik alacakları gibi tazminat davaları için hasar şirketi adı altında kurulan organizasyonların da Avukatlık Kanunu’na açıkça aykırı olduğu; bu şirketlerin ve çalışanlarının Sigortacılık Faaliyeti yapmadıkları; alenen Avukatlık yetkilerini kullandıkları, Avukatlara çıkar karşılığında iş temin ettikleri için ivedilikle kapatılmaları gerekmektedir. Zira bu oluşumlar Hastaneler başta olmak üzere, kamu kurumlarında çalışan kişiler ile menfaat ilişkileri içerisinde vatandaşlarımızın kişisel verilerini hukuka aykırı şekilde ele geçirerek suç işlemekte; mağduriyete uğrayan vatandaşlarımızdan da taciz yoluyla vekâletlerini elde etme çabasına girmektedirler. Vatandaşlarımıza da kendilerini Avukat olarak tanıtan; ancak Avukat olmayan bu simsarlara itibar etmemelerini, bürosu Isparta’da olmayan Avukatlara kesinlikle vekalet vermemelerini; aksi durumda mağduriyetlerinin çok daha fazla ağırlaşacağını telkin ve tavsiye ediyor; Cumhuriyet Savcılarımızı da Hastaneler başta olmak üzere vatandaşlarımızın telefon numaraları başta olmak üzere, özel nitelikli kişisel veri niteliğinde olan sağlık verileri, kimlik bilgileri gibi Kişisel Verilerinin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi, üçüncü kişilerle paylaşılması söz konusu olduğundan resen harekete geçmelerini; bu hususta her türlü işbirliğine hazır olduğumuzu talep ve beyan ediyoruz.  Zira Savunmanın güçlü olmadığı bir ülkede, güçlü bir Yargıdan da bahsedilemeyecektir. Bu noktada görevini yerine getirdiği için öldürülen, şiddete maruz kalan meslektaşlarımızı da anmak istiyoruz. Bilinmelidir ki, Avukat bakmakta olduğu dava dosyasının, yürüttüğü icra dosyasının tarafı değildir, işiyle özdeşleştirilmemelidir. Avukatın nefesi kesilirse, vatandaşımızın sesi, nefesi kesilecektir. Son yıllarda Avukatlara karşı mesleğinden dolayı işlenen suçlar her geçen gün artmaktadır ve bu hususta Avukata karşı işlenen kasten yaralama suçunun da tutuklama nedeni sayılması; ayrıca cezada artırım nedeni haline getirilmesi elzemdir.  Herkesin bir gün savunulmaya ihtiyacı olacağı, mesleğimizin, yarınlarımızın bugünden daha iyi ve ileride olacağı inancıyla; kutlayabileceğimiz 5 Nisan’lara ulaşabilmek temennisiyle hepinize saygılar sunuyor, teşekkür ediyorum'' dedi. 

Isparta Baro Başkanlığı tarafından, 5 Nisan Avukatlar günü münasebetiyle bugün saat 11.00'da Yeni Adliye bahçesinde bulunan Atatürk Anıtına çelenk sunma töreni ve basın açıklaması yapıldı.

Yapılan törende Avukat Ali Burak Yıldız, ''Baro Başkanı Ünsal Çankaya adına açıklamalarda bulundu. Yıldız açıklamalarında; 'Sözlerime Deprem felaketinde hayatını kaybeden meslektaşlarımıza ve meslektaşlarımızın yakınlarına; yargı mensuplarımıza ve yakınlarına Allah’tan rahmet dileyerek; tüm yaralılarımıza acil şifalar dileyerek başlamak istiyorum.

Baro Başkanımız Av. Ünsal ÇANKAYA; Avukatlar Haftası vesilesiyle şu anda TBB Başkanımız ve çok sayıda Baro Başkanı ile birlikte Deprem Bölgesinde meslektaşlarımız ve vatandaşlarımızla birlikte olduğu için bu programa katılamamıştır. Hepinize ayrı ayrı sevgi ve selamlarını iletiyorum.

Millet olarak 6 Şubat saat 04.17’dan itibaren hepimizin kalbi Maraş’ta, Hatay’da, Adıyaman, Osmaniye, Malatya, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Adana ve Şanlıurfa’da atmaya başladı ve o andan itibaren hepimiz yaraları sarmak için çaba gösterdik, göstermeye de devam ediyoruz.

Üzerimize düşen öncelikli sorumluluğun can ve mal kaybında kastı ve ihmali olan kişi ve kurumların Yargı önünde hesap vermesi; hak ettikleri en ağır cezaya çarptırılmaları olduğu; bu hususta vicdani sorumluluğun Yargı camiası ve tüm mensuplarının üzerinde olduğu kanaatindeyiz. Aynı zamanda birinci derece deprem bölgesinde olan ilimizde de depreme hazırlık ve alınması gereken tedbirler konusunda da üzerimize düşen sorumluluğun bilincindeyiz. Bu hususta ilgili meslek odaları, kamu kurumları ve üniversitelerimiz ile işbirliği halinde, ortak akıl ile çalışmak; mevzuatın getirdiği denetim yükümlülükleri başta olmak üzere tüm sorumlulukların yerine getirilmesini sağlamak suretiyle şehrimizi olası bir depreme ivedilikle hazırlamak, ‘can ve mal güvenliği’ kavramının siyaset üstü bir statüye kavuşturularak bir devlet politikası haline getirilmesini sağlamak için çaba gösteriyoruz.

Zira Avukatlar, İnsan haklarının, demokrasinin ve hukuk devletinin güvencesi olarak üzerine düşen görevi her zaman yerine getirdiği gibi bundan sonra da toplumu ilgilendiren her bir meselede var olacaktır. Bugün Avukatlar Günü ve bizler bu kutlu mesleği icra ettiğimiz için onurlu ve gururluyuz, 175.000 Avukat olarak çok büyük bir aileyiz. Mesleğimizin her platformda sürekli olarak dile getirilen, Adalet Bakanlığı’na, Meclis Adalet Komisyonuna bildirilen sorunları mevcut olduğu gibi, tüm bu sorunlara dair çözüm yollarını da belirttiğimiz taleplerimiz bulunmaktadır.

Son olarak 7. Yargı Paketinin görüşüldüğü Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonunda Baro Başkanımız Av. Ünsal ÇANKAYA’nın da katkı sunduğu ve katıldığı; Birlik Başkanımız Av. Erinç SAĞKAN tarafından dile getirilen taleplerimize ve çekincelerimize rağmen; komisyonda aynen kabul edilmiş; Meclisimiz tarafından yasalaştırılmış ve Avukatlar Gününde 7445 sayılı Kanun olarak Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Maalesef bu anlamlı günde yürürlüğe giren 7. Yargı paketinde, Avukatlık mesleği ve ekonomik sorunlarımız için bir iyileştirme bulunmamaktadır. Tıpkı birtakım hukuki uyuşmazlıklara Arabuluculuğa başvuru zorunluluğu getirildiği gibi; Vatandaşlarımızın her türlü hukuki işlemi için de Avukatla temsil zorunluluğu getirilmesini talep ediyoruz ki; vatandaşımız mağduriyete uğramasın, Yargıda yıllar boyunca sürecek davalar olmasın, Yargının da iş yükü azalsın. Bizler sosyal yardım ilkesinin gereği olan ve kamu hizmeti olarak icra ettiğimiz CMK hizmeti tarifesinin, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ile eşitlenmesini; CMK ve Adli Yardım hizmetleri için vergi muafiyeti sağlanarak ve bu hizmetlerin ödemelerinin ivedilikle yapılmasını talep ediyoruz.

Avukatlık Kanunu’nun revize edilerek; kurum ve kuruluşlardan vekâletname olmaksızın kişisel veri niteliği de taşısa bilgi ve belge temin edilebilmesi, meslektaşlarımıza delil toplama yetkisi tanınması gerektiğini savunuyoruz. Ayrıca trafik kazaları, iş kazaları, işçilik alacakları gibi tazminat davaları için hasar şirketi adı altında kurulan organizasyonların da Avukatlık Kanunu’na açıkça aykırı olduğu; bu şirketlerin ve çalışanlarının Sigortacılık Faaliyeti yapmadıkları; alenen Avukatlık yetkilerini kullandıkları, Avukatlara çıkar karşılığında iş temin ettikleri için ivedilikle kapatılmaları gerekmektedir. Zira bu oluşumlar Hastaneler başta olmak üzere, kamu kurumlarında çalışan kişiler ile menfaat ilişkileri içerisinde vatandaşlarımızın kişisel verilerini hukuka aykırı şekilde ele geçirerek suç işlemekte; mağduriyete uğrayan vatandaşlarımızdan da taciz yoluyla vekâletlerini elde etme çabasına girmektedirler. Vatandaşlarımıza da kendilerini Avukat olarak tanıtan; ancak Avukat olmayan bu simsarlara itibar etmemelerini, bürosu Isparta’da olmayan Avukatlara kesinlikle vekalet vermemelerini; aksi durumda mağduriyetlerinin çok daha fazla ağırlaşacağını telkin ve tavsiye ediyor; Cumhuriyet Savcılarımızı da Hastaneler başta olmak üzere vatandaşlarımızın telefon numaraları başta olmak üzere, özel nitelikli kişisel veri niteliğinde olan sağlık verileri, kimlik bilgileri gibi Kişisel Verilerinin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi, üçüncü kişilerle paylaşılması söz konusu olduğundan resen harekete geçmelerini; bu hususta her türlü işbirliğine hazır olduğumuzu talep ve beyan ediyoruz.  Zira Savunmanın güçlü olmadığı bir ülkede, güçlü bir Yargıdan da bahsedilemeyecektir. Bu noktada görevini yerine getirdiği için öldürülen, şiddete maruz kalan meslektaşlarımızı da anmak istiyoruz. Bilinmelidir ki, Avukat bakmakta olduğu dava dosyasının, yürüttüğü icra dosyasının tarafı değildir, işiyle özdeşleştirilmemelidir. Avukatın nefesi kesilirse, vatandaşımızın sesi, nefesi kesilecektir. Son yıllarda Avukatlara karşı mesleğinden dolayı işlenen suçlar her geçen gün artmaktadır ve bu hususta Avukata karşı işlenen kasten yaralama suçunun da tutuklama nedeni sayılması; ayrıca cezada artırım nedeni haline getirilmesi elzemdir.  Herkesin bir gün savunulmaya ihtiyacı olacağı, mesleğimizin, yarınlarımızın bugünden daha iyi ve ileride olacağı inancıyla; kutlayabileceğimiz 5 Nisan’lara ulaşabilmek temennisiyle hepinize saygılar sunuyor, teşekkür ediyorum'' dedi. 

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Reklam kod içeriği yüklenmemiş.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve ispartamanset.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.