Haber Detayı
28 Haziran 2020 - Pazar 15:57
 
İHALE İLANI
Resmi İlan Haberi


İHALE İLANI

SUNUCU, STORAGE, SWITCH VE FIREWALL SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

ISPARTA BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

Sunucu,Storage,Swıtch,Fırewall Sistemi Alımı - Kurulumu Mal Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN                                                                       :2020/186024

1-İdarenin

a) Adı                                                                   :ISPARTA BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi                                                            :KUTLUBEY MAH. MİMAR SİNAN CAD. 1

                                                                              32100 ISPARTA MERKEZ/ISPARTA

c) Telefon ve faks numarası                       :2462116000 - 2462120869

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası         

                                                                              :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı                                                                   :Sunucu,Storage,Swıtch,Fırewall Sistemi

                                                                              Alımı - Kurulumu Mal Alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı                           :2 Adet Sunucu, 1 Adet Storage, 2 Adet Omurga Switch,                                                                                            2 Adet Firewall, 1 Adet NAS Yedekleme Cihazı,1 Adet                                                                                                 Kabinet, 1 Adet Yedekleme Yazılımı , Lisansların Alımı,

                                                                              Sistemin Kurulumu, Yapılandırılması, Personel Eğitimi İşi

                                                                              Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı

                                                                              içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer             :Isparta Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü

ç) Süresi/teslim tarihi                                    :Sözleşme süresi içinde ihale konusu alımı yapılacak tüm                                                                                           malzemeler idareye teslim edilerek kurulumu sistemin                                                                                                             çalıştırılmasına müteakiben kurulumu yapılan malzeme                                                                                                              bedelini içeren hakediş ve geriye kalan iş ve eğitimin                                                                                                   tamamlanmasına müteakiben yapılan geçici kabulden                                                                                                sonra da kalan ödeme için düzenlenen hakediş 60 gün                                                                                              içinde ödemesi yapılması için Mali Hizmetler                                                                                                                         Müdürlüğüne gönderilecektir.

d) İşe başlama tarihi                                      :Sözleşmenin imzalanmasından 5 gün içinde

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati               :30.04.2020 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)          

                                                                              :ISPARTA BELEDİYESİ İHALE BİRİMİ

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.

İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) Aday veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi veya Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi

İstekli , yetkili satıcı ise  belirtilen cihaz ya da malzemeler için üretici firma tarafından verilmiş  "yetkili satıcı "  belgesini ihale dosyasında sunacaktır.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

İstekliler tarafından teklif edilen ürünlerin marka, model ve teknik bilgilerini içeren kataloglar teklif veren firmanın kaşesi ve firma yetkilisi tarafından imzalanmış olarak teklif zarfı içerisinde sunulacaktır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

V:N: 09.04.2020 / 308

Kaynak: Editör: Yasin YAMAN
 
Etiketler: İHALE, İLANI,
Haber Videosu
Öne Çıkanlar
Ulusal Gazeteler
Bizim Gazete
Yazarlar
Alıntı Yazarlar
Süper Lig
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
1
Başakşehir FK
66
0
3
9
19
31
2
Trabzonspor
62
0
3
11
17
31
3
Sivasspor
54
0
7
9
15
31
4
Galatasaray
52
0
6
10
14
30
5
Fenerbahçe
50
0
9
8
14
31
6
Beşiktaş
50
0
10
5
15
30
7
Alanyaspor
48
0
8
9
13
30
8
Antalyaspor
38
0
11
11
9
31
9
Gaziantep FK
38
0
10
11
9
30
10
Göztepe
38
0
12
8
10
30
11
Kasımpaşa
36
0
14
6
10
30
12
Gençlerbirliği
33
0
14
9
8
31
13
Yeni Malatyaspor
32
0
15
8
8
31
14
Denizlispor
32
0
15
8
8
31
15
Kayserispor
31
0
15
7
8
30
16
Konyaspor
30
0
12
12
6
30
17
Çaykur Rizespor
29
0
17
5
8
30
18
MKE Ankaragücü
25
0
15
10
5
30
Nöbetçi Eczane


Nöbetçi eczanlerle ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayın.

Arşiv