Haber Detayı
20 Aralık 2019 - Cuma 12:18
 
İHALE İLANI
Resmi İlan Haberi


İHALE İLANI

 

T.C.

 

ADALET BAKANLIĞI-BAKANLIK YARDIMCILIKLARI

 

YALVAÇ T TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ

 

1 (Bir) Kalem Akaryakıt (Eurodizel)  alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin  (a)  bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası

: 2019/678969

1-İdarenin

 

a) Adresi

: Bağlar Mahallesi Zemzem 2 Sokak Yalvaç/ISPARTA

b) Telefon ve faks numarası

: 0 246 441 4253- Fax 0 246 441 4257

c) Elektronik posta adresi

: yalvaç.ttacik@adalet.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet   adresi

:

2-İhale konusu malın

 

a) Niteliği, türü ve miktarı

:  1 (Bir) Kalem Akaryakıt (Euro dizel) Alım işi, 20.000 Litre

b) Teslim [yeri/yerleri]

: Yalvaç T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurum Araçları Otomatik Taşıt Tanıma Sistemli  Pompa Teslimi

c) Teslim[tarihi/tarihleri]

:

3-Yeterlik değerlendirmesinin

 

a) Yapılacağı yer

: Yalvaç T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu, Açık Ceza İnfaz Kurumu Kütüphane Salonu, Bağlar Mahallesi Zemzem 2 Sokak No: 01 Yalvaç/ISPARTA

b) Tarihi ve saati

: 08/01/2020

4- Yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.Yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1 İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge

 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3 Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen başvuru mektubu,
4.1.4 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz

 

4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1 Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
Adayın yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir.
İsteklinin imalatçı olduğu asağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

İsteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerden kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunabilir:

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:

Adayın veya isteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) Adaylar veya isteklilerin adlarına veya ünvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,
d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

4.3.2.

4.3.2.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:

Yetkili satıcılık ve bayilik belgeleri

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

5-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif [sadece fiyat esasına göre  alınarak] belirlenecektir.

6-[İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.İhale yerli isteklilere açıktır.]

7- (Değişik madde: 16.03.2019-30716 RG/21.md.; yürürlük:01.06.2019) İhale dokümanının görülmesi:

7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.1

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur2.

8-Başvurular ihale tarih ve saatine kadar Yalvaç T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü, Bağlar Mahallesi Zemzem 2 sokak No : 01 Yalvaç/ISPARTA adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9-İstekliler tekliflerini, mal kalem/kalemleri için teklif edilen birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, fiyatı içeren ilk teklif verme  tarihinden itibaren 30 takvim günüdür.

11- Konsorsiyum olarak başvuruda bulunulamaz.

--------------------------------

1 (Mülga: 16.03.2019-30716 RG/21.md.; yürürlük:01.06.2019)

2(Mülga: 19.06.2018-30453/m RG/ 9. md., yürürlük:19.07.2018)

*Bu standart form 16/08/2014-29090 R.G./ 7.md. ile değiştirilmiştir.

V:N: 1083
23,12,2019

Kaynak: Editör: Yasin YAMAN
 
Etiketler: İHALE, İLANI,
Haber Videosu
Öne Çıkanlar
Ulusal Gazeteler
Bizim Gazete
Yazarlar
Alıntı Yazarlar
Süper Lig
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
1
Başakşehir FK
66
0
3
9
19
31
2
Trabzonspor
62
0
3
11
17
31
3
Sivasspor
54
0
7
9
15
31
4
Galatasaray
52
0
6
10
14
30
5
Fenerbahçe
50
0
9
8
14
31
6
Beşiktaş
50
0
10
5
15
30
7
Alanyaspor
48
0
8
9
13
30
8
Antalyaspor
38
0
11
11
9
31
9
Gaziantep FK
38
0
10
11
9
30
10
Göztepe
38
0
12
8
10
30
11
Kasımpaşa
36
0
14
6
10
30
12
Gençlerbirliği
33
0
14
9
8
31
13
Yeni Malatyaspor
32
0
15
8
8
31
14
Denizlispor
32
0
15
8
8
31
15
Kayserispor
31
0
15
7
8
30
16
Konyaspor
30
0
12
12
6
30
17
Çaykur Rizespor
29
0
17
5
8
30
18
MKE Ankaragücü
25
0
15
10
5
30
Nöbetçi Eczane


Nöbetçi eczanlerle ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayın.

Arşiv