Haber Detayı
23 Ocak 2018 - Salı 11:44
 
İHALE İLANI
Resmi İlan Haberi


 

T.C.

ISPARTA

2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2016/21 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                    : Isparta İl, Merkez İlçe, 133 Ada, 301 Parsel, KAYI   taşınmazın topografik yapısı düzdür. üzerinde yaklaşık 30 yıllık asma omçaları ve yeryer değişik yaş ve türde meyve ağaçları vardır bölgede meyve,sebze yetiştiriciliği ve seracılık yapılmaktadır imar bölgesine yakındır.

Yüzölçümü                  : 8.622,94 m2

İmar Durumu             : İMAR PLANI DIŞINDADIR.

Kıymeti                        : 560.491,10 TL

KDV Oranı                 : %18

Kaydındaki Şerhler    : Diğer : TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR.

1. Satış Günü              : 01/03/2018 günü 14:00 - 14:10 arası

2. Satış Günü              : 06/04/2018 günü 14:00 - 14:10 arası

Satış Yeri                      : Isparta Adliyesi Sulh Hukuk Mahkemeleri Yazı İşleri Müdürlüğü -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                    : Isparta İl, Merkez İlçe, 132 Ada, 25 Parsel, KAYI   Taşınmaz kayı köyünün güney doğusunda köy yerleşim yerine yaklaşık 100-150 metre mesafe uzaklıktadır.topografik yapısı düzdür.bölge dekuru şartlarda hububat yetiştiriciliği yapılmaktadır imar bölgesine yakındır.

Yüzölçümü                  : 11.767,13 m2

İmar Durumu             : İMAR PLANI DIŞINDADIR.

Kıymeti                        : 1.000.206,05 TL

KDV Oranı                 : %18

Kaydındaki Şerhler    : Diğer : TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR.

1. Satış Günü              : 01/03/2018 günü 14:20 - 14:30 arası

2. Satış Günü              : 06/04/2018 günü 14:20 - 14:30 arası

Satış Yeri                      : Isparta Adliyesi Sulh Hukuk Mahkemeleri Yazı İşleri Müdürlüğü -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                    : Isparta İl, Merkez İlçe, 142 Ada, 24 Parsel, KAYITaşınmazın topografik yapısı %5-7 eğimlidir. bağ olarak gözükse de üzerinde ekili yada dikili bir ürün olmayıp uzun yıllardır tarım yapılmadığı anlaşılmaktadır. kıraz arazi vasfındadır.

Yüzölçümü                  : 3.932,52 m2

İmar Durumu             : İMAR PLANI DIŞINDADIR.

Kıymeti                        : 23.595,12 TL

KDV Oranı                 : %18

Kaydındaki Şerhler    : Diğer : TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR.

1. Satış Günü              : 01/03/2018 günü 14:40 - 14:50 arası

2. Satış Günü              : 06/04/2018 günü 14:40 - 14:50 arası

Satış Yeri                      : Isparta Adliyesi Sulh Hukuk Mahkemeleri Yazı İşleri Müdürlüğü -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                    : Isparta İl, Merkez İlçe, 133 Ada, 118 Parsel, KAYITaşınmaz Kayı köyü ile Deregümü köyü anayolu üzerindedir ve üzerinde değişik ebatlarda kavak ağaçları bulunmaktadır. taşınmazın bulunduğu bölgede meyceve sebze yetiştiriciliği ile örtü altı tarımı yapılmaktadır. topografik yapısı düzdür. imar bölgesine yakındır.

Yüzölçümü                  : 2.847,83 m2

İmar Durumu             : İMAR PLANI DIŞINDADIR.

Kıymeti                        : 185.108,95 TL

KDV Oranı                 : %18

Kaydındaki Şerhler    : Diğer : TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR.

1. Satış Günü              : 01/03/2018 günü 15:00 - 15:10 arası

2. Satış Günü              : 06/04/2018 günü 15:00 - 15:10 arası

Satış Yeri                      : Isparta Adliyesi Sulh Hukuk Mahkemeleri Yazı İşleri Müdürlüğü -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                    : Isparta İl, Merkez İlçe, 133 Ada, 212 Parsel, KAYI   Taşınmazın topografik yapısı düzdür. üzerinde değişik yaş ve türde meyve ağaçları bulunmaktadır. bölgede meyve sebze yetiştiriciliği ve seracılık yapılmaktadır. imar bölgesine yakındır.

Yüzölçümü                  : 8.694,86 m2

İmar Durumu             : İMAR PLANI DIŞINDADIR.

Kıymeti                        : 608.640,20 TL

KDV Oranı                 : %18

Kaydındaki Şerhler    : TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR.

1. Satış Günü              : 01/03/2018 günü 15:20 - 15:30 arası

2. Satış Günü              : 06/04/2018 günü 15:20 - 15:30 arası

Satış Yeri                      : Isparta Adliyesi Sulh Hukuk Mahkemeleri Yazı İşleri Müdürlüğü -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                    : Isparta İl, Merkez İlçe, 104 Ada, 45 Parsel, KAYI   Taşınmaz tapu kayıtlarında tarla olarak gözükmekte ise de imar planı içerisinde bulunduğundan arsa vasfı niteliğindedir ve belediye alt yapı hizmetlerinden yararlanmaktadır. topografik yapısı düzdür ve üzerinde bir yapılaşma yoktur. ayrık nizam 2 katlı yapılaşmaya müsaittir. imar planına göre taşınmazın kuzey cephesinde 15 metre genişlikte yol vardır 300 m2 yolda kalmaktadır.

Yüzölçümü                  : 1.257 m2

İmar Durumu             : İMAR PLANI İÇİNDEDİR.

Kıymeti                        : 213.690,00 TL

KDV Oranı                 : %18

Kaydındaki Şerhler    : Diğer : TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR.

1. Satış Günü              : 01/03/2018 günü 15:35 - 15:45 arası

2. Satış Günü              : 06/04/2018 günü 15:35 - 15:45 arası

Satış Yeri                      : Isparta Adliyesi Sulh Hukuk Mahkemeleri Yazı İşleri Müdürlüğü -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

7 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                    : Isparta İl, Merkez İlçe, 133 Ada, 341 Parsel, KAYITaşınmazın topografik yapısı düzdür. üzerinde değişik yaş ve türde meyve ağaçları bulunmaktadır. etrafında sebzecilik, meyvecilik ve örtü altı tarımı yapılmaktadır. imar bölgesine yakındır.

Yüzölçümü                  : 2.988,45 m2

İmar Durumu             : İMAR PLANI DIŞINDADIR.

Kıymeti                        : 179.307,00 TL

KDV Oranı                 : %18

Kaydındaki Şerhler    : Diğer : TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR.

1. Satış Günü              : 01/03/2018 günü 15:55 - 16:05 arası

2. Satış Günü              : 06/04/2018 günü 15:55 - 16:05 arası

Satış Yeri                      : Isparta Adliyesi Sulh Hukuk Mahkemeleri Yazı İşleri Müdürlüğü -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

             Satış şartları :

             1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

             2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

             3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

             4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

             5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

             6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/21 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.17/01/2018

 

 

Özlem İRŞİ

Satış Memuru

62107

 

Kaynak: Editör: Yasin YAMAN
 
Etiketler: İHALE, İLANI,
Haber Videosu
Öne Çıkanlar
Ulusal Gazeteler
Bizim Gazete
Yazarlar
Alıntı Yazarlar
Süper Lig
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
1
Başakşehir FK
66
0
4
9
19
32
2
Trabzonspor
62
0
4
11
17
32
3
Sivasspor
57
0
7
9
16
32
4
Beşiktaş
56
0
10
5
17
32
5
Galatasaray
52
0
8
10
14
32
6
Alanyaspor
51
0
9
9
14
32
7
Fenerbahçe
50
0
10
8
14
32
8
Gaziantep FK
42
0
10
12
10
32
9
Antalyaspor
41
0
11
11
10
32
10
Kasımpaşa
39
0
15
6
11
32
11
Göztepe
39
0
13
9
10
32
12
Gençlerbirliği
36
0
14
9
9
32
13
Denizlispor
35
0
15
8
9
32
14
Konyaspor
33
0
13
12
7
32
15
Yeni Malatyaspor
32
0
16
8
8
32
16
Çaykur Rizespor
32
0
18
5
9
32
17
Kayserispor
32
0
16
8
8
32
18
MKE Ankaragücü
29
0
15
11
6
32
Nöbetçi Eczane


Nöbetçi eczanlerle ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayın.

Arşiv