Haber Detayı
06 Mart 2019 - Çarşamba 16:16
 
Resmi İlan Haberi


T.C.

ISPARTA

2. İCRA DAİRESİ

2018/563 TLMT.

 

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                    : Isparta İl, Merkez İlçe, 1298 Ada, 333 Parsel, PİRİMEHMET Mahalle/Köy, 3 Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmaz bir bodrumbir zemin birçatı katlı ev ve arsası 2.kat 3 nolu bağımsız bölüm , 1/3 arsa paylı , mesken niteliğinde , eklentileri ;E-1 Depo ,E-2 Depo , E-3 Depo , E-4 kömürlük olan yerdir.Taşınmaz Tam hisse oranında borçluya aittir.Bulunduğu ana taşınmaz kuzey cepheden 3006 sokak üzerinde ara parsel konumludur. Çevresi konutkullanım fonksiyonlu gelişmiştir.Bölge yapılaşma karakteristiğini3 katlı apartmantipi yapılardan oluşturmaktadır.Bölgede Yedişehitlerkapalı pazar alanı , ısparta otogarı gibi kamusal kullanımlar bulunmaktadır.Planlı yapılaşmaya sahip bölgenin (yol, su, elektirk, doğalgaz , kanalizasyon) altyapısı tamamlanmıştır.Toplu taşıma araçları ile ulaşımı rahattır. Tasınmaz üzerinde ayrık nizamda , yığma tarzında 3/A yapı sınıfında inşa edilmiş bir adet yapı bulunmaktadır.Ana tasınmaz ; bodrum+zemin+2 normal katlı olarak projelendirilmiş ve inşa edilmiştir.Binanın dış cepheleri akrilik esaslı dış cephe boyalıdır.Binada asansör bulunmamaktadır.Binaya giriş kuzey cephe vezemin kat seviyesinden sağlanmaktadır.Onaylı mimari projesinegöre 1.bodrum katında;E-1,E-2, E-3, E-4 nolu eklentiler , zemin katında ; bina girişi , 1 adet mesken , 1 normal katında ; 1 adet mesken olmak üzere toplam 3 adet bağımsız bölümden oluşmaktadır.3 bağımsızbölüm nolu mesken ; ana tasınmazda 2.normal katında , bina girişine göretüm kat alanında (kuzey, güney cepheli ) konumlu meskendir. mimari projesine göre 2.normal katta 94,00 m2 brüt alana sahp olmakla birlikte salon , antre , 2 oda mutfak, 2 balkon, banyo wc , antre bölümlerinden oluşmaktadır.Taşınmaz 1.derece deprem bölgesinde konumludur. Isıtma sistemi olarak doğal gaz yakıtlı kombili kalorifer sistemi bulunmaktadır.Mesken olarak kullanılmaktadır. Girişinde ahşap kapı mevcut olup, , odalar ve salon bölümlerinin zeminleri laminant, duvarları plastik boyalıdır.Mutfak bölümünde mermer tezgah ve ahşapdoğramalı mutfak dolapları mevcuttur.Gayrimenkulun banyosunda ; lavoba ve duş yeri mevcut olup, zemini mozaik ve duvarları yarıya kadar fayans kaplıdır.Mesken kapı doğramaları ahsap ve pencere doğramaları pvc dir.Ayrıca taşınmazın bodrum katındadava konusu tasınmaza ait 4 adet eklenti depo ve kömürlük bulunmakla birlikte E-1 Depo 5,70 m2,E-2 Depo 9,41 m2, E -3 depo 4,90 M2ve E-4 kömürlük 11,75 m2 olmak üzere bodrum katta toplam 31,76 m2brüt alana sahiptir.Bodrum katın projede sığınak alanıyla birlestirilerek mesken olarak kullanıldığı tespit edilmiştir.Projesine göre 2.normal kat brüt alanı 94,00 m2 ve bodrum kat eklenti alanı 31,76 m2 olmak üzere toplam yapı alanı 125,76 m2 dir.Mimari projesine aykırı olarak meskeningüney cephesi projesindeaçık teras alanı olarak projelendirilmiş ancak mahallindekapalı balkon veoda olarak uygulandığıayrıca bodrum katın projede sığınak alanıyla birleştirilerekmesken olarak kullanıldığı tepit edilmiştir.Isparta belediyesiimar ve şehircilik müdürlüğü arsivinde 30/03/1987 tarih 17/808 sayılı (2981 sayılı imar affı, çatı kat için) , 20/12/1988 tarih 12/581 sayılı yapı kullanma izin belgesi (1.kat ve çatı katı için) incelenmiştir.Taşınmaz30 yıllıktır.Mevcut imar planına göre parsel konut alanı içerisinde yer almakta olup yapılasma kosulları ; ayrık/ikili blok nizam , 2 kat hmaks;6,50 m ve çekme mesafeleri ön ve yan cephelerden 3 m olarak belirlenmiştir.Taşınmaz III/A yapı sınıfındadır.ve m2 birim fiyatı 800,00 TL/M2 dir.Keşif tarihine göretasınmazın arsa m2 değeri; tasınmazın konumu, sahip olduğu özellikler, yüzölçümü , imar durumu , alt yapı hizmetlerinden yararlanması , şehir merkezinde bulunması , ulaşım kolaylığı gibi hususlar gözönüne alınarak ve taşınmazın bulunduğu bölgede piyasa rayici arastırması yapılarak arsa için 1.100,00 TL/M2 olarak belirlenmiştir.Mevcut yapı değeri+arsa payı değeri +değer artışı toplam olarak taşınmazın değeri 185.000,00 TL olarak belirlenmiştir.

Adresi                          : Bahçelievler Mah.3006 Sokak No:27 Kat:2 Daire :3Merkez / ISPARTA

Yüzölçümü                    : 256,25 m2

Arsa Payı                     : 1/3

İmar Durumu               :Konut alanı içerisinde yer almakta olup, ayrık/ikili blok nizam , 2.kat , hmaks 6,50 m ve çekme mesafeleri ön ve yan cepheden 3 m olarak      belirlenmiştir.

Kıymeti                        : 185.000,00 TL

KDV Oranı                  : %1

Kaydındaki Şerhler     : Dosyasında takyidattaki gibidir

1. Satış Günü               : 25/04/2019 günü 14:00 - 14:05 arası

2. Satış Günü               : 21/05/2019 günü 14:00 - 14:05 arası

Satış Yeri                      : KUTLUBEY MAHALLESİ 6 MART CADDESİ ÖĞRETMENEVİ KARŞISI ESKİ ADLİYE BİNASIZEMİN KAT ADLİYE İHALE SALONU MERKEZ/ISPARTA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

             Satış şartları :

             1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

             2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan önce T.Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindekiTR 91 000 1500 1580 072 9049 3472 iban numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıca Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak da katılabilecektir. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz.. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.Taşınmazın aynından doğan vergi borcu yönünden ise takibin ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile başlatılan takip olması halinde ihale bedelinin dosya alacağını karşılamaması durumunda 7101 sayılı kanunla değişikliğe gidilen İ.İ.K 206. Madde ve 6183 sayılı AATUHK'nun 21/2 maddesi dikkate alınacaktır.Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.) (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

             3-Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için (134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ilebelgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekteise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü içeren İ.İ.K 135.Maddesiuygulanır.

             4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

             5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

             6--İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

             7- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

             8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/563 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.24/02/2019

 

V:N: 01.03.2019 / 167

Kaynak: Editör: Yavuz AKOL
 
Etiketler: ,
Haber Videosu
Öne Çıkanlar
Ulusal Gazeteler
Bizim Gazete
Yazarlar
Alıntı Yazarlar
Süper Lig
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
1
Başakşehir FK
66
0
3
9
19
31
2
Trabzonspor
62
0
3
11
17
31
3
Sivasspor
54
0
7
9
15
31
4
Galatasaray
52
0
7
10
14
31
5
Alanyaspor
51
0
8
9
14
31
6
Fenerbahçe
50
0
9
8
14
31
7
Beşiktaş
50
0
10
5
15
30
8
Göztepe
39
0
12
9
10
31
9
Antalyaspor
38
0
11
11
9
31
10
Gaziantep FK
38
0
10
11
9
30
11
Kasımpaşa
36
0
14
6
10
30
12
Gençlerbirliği
33
0
14
9
8
31
13
Yeni Malatyaspor
32
0
15
8
8
31
14
Denizlispor
32
0
15
8
8
31
15
Çaykur Rizespor
32
0
17
5
9
31
16
Kayserispor
31
0
16
7
8
31
17
Konyaspor
30
0
12
12
6
30
18
MKE Ankaragücü
26
0
15
11
5
31
Nöbetçi Eczane


Nöbetçi eczanlerle ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayın.

Arşiv